Головна » Твори » Статті і роздуми » Статті на різні теми

Як я з'їздила на «Книголав»

Суть конкурса «Книголав» - знайти героя для українських дітей. Подібно до того, як є Гаррі Поттер або Мумі-тролі.

Коротко про вимоги до подачі заявки на участь. Термін подачі – з 18 січня по 21 лютого включно. Матеріали, що потрібно надати: відео, короткий опис ідеї та частину розповіді. При цьому вік дітей, для яких готується книга, не вказаний. Та це таке. Цікавіше буде далі.

10 фіналістів оголосили 9 березня, а 11-ого відправили листа з рекомендаціями для доопрацювання твору і часом та адресою, куди прибути.

Їхати на зустріч потрібно – 18 березня. 17 березня о пів на п'яту отримала листа з договором для «ознайомлення». Чому в лапках? Бо складно за кілька годин ознайомитися з документом на 11 сторінках дрібним шрифтом. Особливо, коли дороблюєш виступ, готуєшся до поїздки, нервуєш… А також – було прохання не просто ознайомитися, але й надати всю необхідну інформацію, включаючи дані паспорта та ідентифікаційний код. Відразу, сьогодні ж. Бо завтра тільки підпис потрібен буде. Подзвонила, спитала, чи можна відкласти питання договору, щоб проконсультуватися з юристами. Сказали, що ніхто чекати не буде. Ситуація зроблена дуже хитро, адже можливості поспілкуватися з юристами просто не було. А це – пряме порушення закону.

Звісно, не всі встигли ознайомитися. Дехто не бачив навіть в очі, адже люди приїжджали з різних куточків країни і просто фізично не мали можливості заглянути на пошту. Тож всім 18 березня роздали ці ж договори: «Ознайомтесь і підпишіть». За 10-15 хвилин все прочитати і зрозуміти…

А тепер власне про сам договір. Офіційно він називається «Договір на передачу майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності». Та по факту (і виходячи із ситуації «ознайомлювання») можна назвати «Драконівський договір». І – по пунктах.

1. Що ж Студія 1+1 хоче отримати? Та все! Самого героя та його історію (тобто розповідь, твір, казку).

Історія героя - вихідний основний драматургічний чи інший матеріал, включаючи ідею, концепцію, назви, план і структуру, текстові матеріали (літературні твори), ілюстрації, образи героїв Історії, всі допрацьовані версії Історії героя, а також будь-які відмінні риси Історії героя, включаючи всі авторські права будь-якого роду, в тому числі права на використання торгових марок, дизайну, плану, а також іншої промислової і / або комерційної інформації щодо використання Історії героя. Історія героя включає в себе об'єкти авторського права: образи героїв, сюжетний план, ілюстрації   і т.п., а також об'єкти промислової власності: права на торговельну марку, ноу-хау і т.д.

2. Далі йдуть обов'язки сторін. Але – це обов'язки тільки Автора. Про обов'язки Студії – лише, що зобов'язується виплатити винагороду (суму назву нижче).

Автор передає права на Історію героя та Героя. Автор на вимогу Студії надає будь-які додаткові матеріали, в яких зафіксовані Елементи Творів (книги, малюнки, креслення, диски.).  На вимогу Студії допрацьовувати Історію героя та/або  Героя, брати участь у створенні продукції з використанням Творів, їх доопрацюванні. Автор зобов'язується не заперечувати проти розповсюдження Історії героя та/або Героя, а також створення похідних творів з використанням Історії  героя та Героя, використання при виробництві друкованої продукції, електронної версії , будь-якої іншої продукції та ін.

Крім того, Автор не має права розповідати про героя, його історію, про договір і т.д. на термін дії договору і 6 місяців після його закінчення. За порушення цього договору – штраф в 10 тис. грн. Але, так як я не підписувала його, то нічого зараз і не порушую.

3. Права Студії. Прав Автора не має. На що ж Студія має право? Знову таки – на все:

На свій розсуд і без будь-якого узгодження з Автором змінювати концепцію Творів, елементи Історії героя, має право давати Автору обов'язкові до виконання вказівки, пов'язані зі створенням або доопрацюванням Героя та Історії героя.

Тобто – Студія змінює, перероблює, загадує переписати хоч в стотисячний раз, а Автор не має права відмовитися. Писати сюжет, пригоди, події – так, як вкаже студія. Отже тут - не стільки передача прав, скільки – написання твору на замовлення.

4. А скільки ж коштує все це? Варіанти можуть бути різні. Та студія оцінила так:

Ціна цього Договору (винагороду за створення Творів та передачу (уступку) Студії всіх виключних майнових прав на Героя та Історію героя) становить 300 (триста) гривень 00 коп.

Додатково – з цього Автор ще й усі податки сам сплатить. Тобто на руки отримає гривень 200. А найсмішніше далі:

Автор розуміє і погоджується з тим, що така винагорода є єдиним, справедливим і максимальним платежем.

200 грн – наскільки справедлива винагорода? Питання риторичне.

5. Наступний пункт говорить про те, що все, що створено Автором під час дії договору, що хоч трішки пов'язане з історією героя (навіть чорновик або шпаргалка, малюночок від нічого робити) – належать Студії. Захотів продовження написати – а воно також належить Студії.

В процесі виконання своїх зобов'язань за цим Договором Автор бере участь у створенні або створює самостійно об'єкти авторського права, які входять як складова частина в Твори. Всі об'єкти авторського права, , а також (у разі створення таких) інші результати інтелектуальної творчої діяльності Автора, створені Автором або за участю Автора в ході виконання Договору, є об'єктами, створеними за замовленням.

6. А цей пункт один з найцікавіших. Студія має право взагалі ніде не вказувати імені Автора (як в книзі, так і в мультиках, іграшках, іграх…).

Автор справжнім підтверджує і погоджується, що Студія має право на власний розсуд вирішувати питання про зазначення імені (псевдоніма) Автора при використанні Об'єктів.

7. Якщо договір буде розірвано – і без різниці, чому і як – всі права все одно залишаються за Студією:

Припинення цього Договору (незалежно від підстав) не впливає на певну цією статтею приналежність Студії всіх і будь-яких виключних майнових прав на Об'єкти, створені Автором або за участю Автора в період дії Договору.

У всіх випадках припинення цього Договору Студія має право використовувати всі і будь-які об'єкти інтелектуальної власності, створені Автором або за участю Автора в ході виконання Договору.

8. Ну що ж. Автор передав, продав, то хоча б ідея буде жити. Як би не так! Захотіли – використали, захотіли – ні.

Жодне з положень цього Договору не зобов'язує Студію використовувати об'єкти інтелектуальної власності, створені Автором в ході виконання Договору. Оскільки використання таких об'єктів є правом, а не обов'язком Студії, Студія не несе перед Автором ніякої відповідальності за невикористання таких об'єктів.

 9. Продав ідею, твір, героя… І все? Знову ж таки – як би не так! Студія хоче ще право на використання імені Автора, його образу, голосу… Тобто все це Студія може впихнути, куди захоче, і використовувати, як захоче:

Автор надає Студії безвідкличний дозвіл на використання його імені (псевдоніма), зображення, голосу, характерних рис (образу) і особистих (біографічних, персональних) даних. Студія має право виробляти, розповсюджувати та використовувати іншим чином зазначені матеріали на території країн усього світу без обмеження терміну такого використання.

10. Наступний пункт – гарантії. Автор гарантує, що йому належать права, що не має зобов'язань, що не передбачається ніяких позовів… Якщо ж позови виникнуть Автор сам, за свій рахунок, судиться з позовниками. А що ж зі свого боку гарантує Студія? Нічого. Жодних гарантій зі сторони Студії в договорі не вказано.

11. Відповідальність сторін. І вже зовсім не дивно, що відповідальність є тільки у Автора. Студія ж ні за що не відповідає.

12. Термін дії договору.

Цей Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, передбачених Договором.

А так як автор в будь-який час зобов'язаний написати продовження, переробити концепцію чи сюжет, допомагати у створенні іграшок, коміксів, ігор, тощо і Студія може звернутися до Автора і через 30 років, то цей договір припиняється тільки після смерті Автора (і то не факт).

13. Студія має право припинити дію договору (мається на увазі – виплату грошей, а не передачу прав назад Автору) в односторонньому порядку. Причини, наприклад:

Неможливость подальшого виконання Автором Договору внаслідок тривалої (понад 10 (десяти) календарних днів) хвороби або з інших причин, визнаним Студією поважними.

Захворів? Поїхав у відпустку без доступу до інтернету? Форс-мажор у вигляді природної катастрофи, війни та ін.? Не виплатимо навіть тих смішних 200 грн. До речі, в договорі про форс-мажорні обставини – жодного слова. Автор має бути богом чи суперменом.

14. Два останні, найсмішніші пункти:

Правоотношенія  Сторін, не врегульовані в повній мірі цим Договором, регулюються законодавством України.

Цей Договір складений в двох оригінальних примірниках російською мовою, по одному для кожної із Сторін.

Ось так. Ні до журі, ні до організації конкурсу претензій чи незадоволення у мене не має. Обурення викликав тільки цей договір і те, що його так пізно надали для ознайомлення.

У кожного є право – погоджуватися з договором чи ні. Але головне тут – погоджуватись або відмовлятися свідомо, повністю розуміючи кожне слово Договору. І – не підписувати нічого без детального ознайомлення. А ще краще – без консультації з юристом.

І, як кажуть, не було б щастя, та нещастя помогло. Завдяки цьому конкурсу я навчилась трохи монтувати, обрізати і клеїти аудіо записи, познайомилася з цікавими людьми. А ще – народилась ідея твору-казки завдяки критиці журі.

Категорія: Статті на різні теми | Додав: Margota (19.03.2016)
Переглядів: 404 | Теги: конкурс, книголав, авторські права, ДОГОВІР | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar